6 July 2008 - 21:54Kopírovaní souborů po sítí se zachováním práv

Jestliže potřebujete překopírovat 100GB dat po síti máte v zásadě tyhle možnosti.

  • Zabalit data lokálně, přes FTP či SSH překopírovat a rozbalit.
  • Nainstalovat rsync a překopírovat data
  • Rozchodit NFS
  • Použít tar a překopírovat data přes SSH se zabalením onfly

Věnovat se budu tomu posledně zmiňovanému, což se hodí v případech kdy nemáte na lokálním disku dostatek místa. Abyste mohli script spustit na pozadí, je potřeba nejdříve vygenerovat SSH klíč.

bluedot.cz:/# ssh-keygen -t dsa
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_dsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
f3:a2:5d:27:57:50:21:72:53:d6:51:54:c5:ba:c9:01 root@hostname

Překopírujte soubor /root/.ssh/id_dsa.pub na server kam potřebujete data překopírovat.

bluedot.cz:/# scp /root/.ssh/id_dsa.pub root@vzdaleny_server:/root

Na vzdáleném serveru přidejte klíč do authorized_keys

vzdaleny_server:/# cat /root/id_dsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys

Náledující uložte jako copy.sh (kopíruje /home z aktuálního serveru na vzdaleny_server do /home2copy)

#!/bin/bash

tar -zcvf – /home | ssh root@vzdaleny_server tar -C /home2copy -zxf -

Spusťte a čekejte ;)

nohup ./copy.sh &

V jakém je kopírování stavu zjistíte pomocí

tail nohup.out či tail -f nohup.out

1 Comment | Tags: How to

Comments:

  1. tolko dat,to by uz chudak moj pc asi neuniesol