5 November 2007 - 13:52Too many open files

(24)Too many open files : cannot read directory for multi: /var/www/squirrelmail/

Pokud máte problémy s výše uvedenou chybou, tak problém je v počtu současně otevřených souborů.
Jejich počet zjistíte přes příkaz lsof

bluedot:~# lsof | wc -l
58880

Zkuste přes příkaz ulimit -a zkontrolovat maximální počet otevřených souborů

bluedot:~# ulimit -a
core file size (blocks, -c) 0
data seg size (kbytes, -d) unlimited
file size (blocks, -f) unlimited
max locked memory (kbytes, -l) unlimited
max memory size (kbytes, -m) unlimited
open files (-n) 1024
pipe size (512 bytes, -p) 8
stack size (kbytes, -s) unlimited
cpu time (seconds, -t) unlimited
max user processes (-u) unlimited
virtual memory (kbytes, -v) unlimited

Pokud Vám nestačí 1024 otevřených souborů pro jeden proces, nastavte větší hodnotu pomocí

bluedot:~# ulimit -n 2048

Tím by se mělo vše vyřešit, důležité je nastavit ulimit po každém restartu služby, typicky apache – ideální je vložit tento příkaz někam na začátek startovacího scriptu v /etc/init.d

No Comments | Tags: Hosting a housing, PHP

Comments are closed.