20 August 2007 - 15:03Jak smazat frontu v postfixu a qmailu

Postfix – celá fronta

 postsuper -d ALL

Postfix – vybranou část podle odesílatele či příjemce

#!/bin/bash

# $7=odesilatel, $8=prijemce

mailq | tail +2 | grep -v ‘^ *(’ | awk ‘BEGIN { RS = “” }
{ if ($7 == “user@example.com”) print $1 } ‘ | tr -d ‘*!’ | postsuper -d

Pro qmail použijte projekt QmHandle

Qmail – smazat celou frontu

./qmHandle -D

Qmail - smazat jen část fronty podle předmětu

 ./qmHandle -S text predmetu

No Comments | Tags: How to

Comments are closed.