20 August 2007 - 15:03Jak smazat frontu v postfixu a qmailu

Postfix – celá fronta

 postsuper -d ALL

Postfix – vybranou část podle odesílatele či příjemce

#!/bin/bash

# $7=odesilatel, $8=prijemce

mailq | tail +2 | grep -v ‘^ *(’ | awk ‘BEGIN { RS = “” }
{ if ($7 == “user@example.com”) print $1 } ‘ | tr -d ‘*!’ | postsuper -d

Pro qmail použijte projekt QmHandle

Qmail – smazat celou frontu

./qmHandle -D

Qmail - smazat jen část fronty podle předmětu

 ./qmHandle -S text predmetu

No Comments | Tags: How to

2 August 2007 - 9:37Otestovaní POP3 přes TELNET

Dneska ráno jsem potřeboval otestovat mailbox, který se choval jinak při vybírání přes IMAP a
jinak při výběru přes POP3. Na vině byla nakonec quota.

Ve windows spustíte telnet přes Start -> Spustit -> telnet

Otevřeme spojení

 open

Zadejte pop3 server se kterým se chcete spojit i s číslem portu

 bluedot.cz 110

Objeví se hlášení o spojení

+OK dovecot ready

Nyní už můžete zadávat příkazy.
Nejdříve uživatelské jméno a heslo. Po každém zadání Vám POP3 server vrátí buď +OK  nebo nějakou chybu.

USER uzivatelske jmeno
PASS heslo

Nyní jste už v mailboxu (pokud tedy nedošlo k nějaké chybě)

STAT  - odpovědí je počet zpráv a velikost v bytech
LIST - seznam všech emailů
RETR 3 - zobrazí email s pořadovým číslem 3
DELE 3  - smaže email s pořadovým číslem 3
QUIT - ukončí spojení s email serverem.

Další info o pop3 najdete ve wikipedii nebo přímo v RFC1939

No Comments | Tags: How to