26 July 2007 - 9:01Iptables – zablokování IP adresy

Pro jednoduché a rychlé zabanovaní jedné IPadresy stačí tento příkaz.

iptables -A INPUT -s 11.22.33.44 -j DROP

No Comments | Tags: How to

Comments are closed.